Whatsapp Aydınlatma Metni

Whatsapp Aydınlatma Metni

WHATSAPP AYDINLATMA METNİ
Kavsan Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Greyder"), kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
A.        Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kasan Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Greyder”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
B.        Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İşlenmekte olan kişisel verileriniz ve kategorileri aşağıda belirtilmiştir:
Kimlik Bilgisi > Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası
İletişim Bilgisi > Cep Telefonu numarası, E-posta Adresi,Telefon Numarası
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi > Sohbet içeriğinde bizimle paylaşmış olduğunuz görsel ve işitsel kayıtlar
Müşteri İşlem Bilgisi > Alışveriş bilgisi, fatura, kargo bilgisi, çağrı merkezi kayıtları vb.
Kişisel verileriniz, müşteri memnuniyetinin artırılması, şikayet yönetimi, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek amaçlarıyla işlenmektedir.
C.        Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Whatsapp platformu aracılığıyla Greyder ile iletişime geçtiğinizde ileteceğiniz bilgiler aracılığıyla işlenmektedir.
Bu yöntemle toplanan kişisel verileriniz;
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
D.        İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olmak kaydıyla, Whatsapp sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle açık rızanızın bulunması halinde kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır. Açık rızanızın bulunmaması halinde Whatsapp görüşmeleri sonlandırılmaktadır.  
E.        Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Greyder'e iletmeniz durumunda Greyder talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Greyder tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No: 75 Küçükçekmece/ İstanbul adresine yapabilirsiniz.
E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@greyder.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kavsanayakkabi@hs1.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Greyder tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Greyder kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
 
Whatsapp Açık Rıza Metni
 
 
Kavsan Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Whatsapp uygulaması aracılığıyla iletişime geçmem halinde tarafıma iletilmiş olan Whatsapp Aydınlatma Metni'nde yer alan amaçlarla müşteri ilişkilerinin yürütülmesi kapsamında işlenen kişisel veriler hakkında bilgilendirildim.
 
Kişisel verilerimin, Whatsapp uygulamasının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılmasına,
 
İZİN VERİYORUM İZİN VERMİYORUM
(Whatsapp üzerinden 1'i tuşlayınız.) (Whatsapp üzerinden 2'yi tuşlayınız.)
?

YARDIM İSTER MİSİN?

Müşteri temsilcimiz sana yardımcı olabilir.

0850 744 07 77

Hafta içi 09:00-18:00

KIŞ KOLEKSİYONU

Alışverişe Başla

Whatsapp Aydınlatma Metni
Yukarı Çık